Copyright 2020 GEOPLAN | Created by  Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne
Geodeta  Marek Sporysz
Znajdź nas w mediach społecznościowych

Mapa do celów projektowych jest opracowaniem powstałym na bazie mapy zasadniczej. Opracowania geodezyjno-kartograficzne obejmują przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Taka mapa jest niezbędna do wykonania jakichkolwiek inwestycji planowanych na działce wymagających pozwolenia na budowę.

Kto potrzebuje mapy do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych potrzebna jest temu kto planuje budowę obiektu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę. Mapy takie obejmują swoim zasięgiem teren (działkę) na której ma powstać w przyszłości obiekt oraz najbliższy teren wokół działki w pasie nie mniejszym niż 30m. Jeśli wymagane są informacje o różnego rodzaju mediach (woda, gaz, prąd, teletechnika) a w pobliżu działki nie istnieją takie, należy dokonać pomiaru większego terenu. Wymaga tego później proces projektowania, w trakcie którego trzeba uwzględnić doprowadzenie mediów do przyszłej nieruchomości.

Ile trwa wykonanie mapy do celów projektowych?

Zazwyczaj jest to kwestia kilku tygodni od momentu złożenia zlecenia. Czasami trzeba doliczyć czas na niezbędne ustalenia z zarządcami sieci mediów jeśli istnieją trudności ze zlokalizowaniem urządzeń, które muszą być pokazane na mapie. Po dokonaniu fizycznego pomiaru w terenie gotowe opracowanie musi zostać wprowadzone do bazy danych, prowadzonej przez jednostkę lokalnego samorządu (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Jak długo ważna jest mapa do celów projektowych? 

Trudno powiedzieć. Nie można jednoznacznie zdefiniować terminu ważności mapy, gdyż może ona stracić swoją ważność w każdej chwili ze względu na zmianę zagospodarowania najbliższego otoczenia - budowę budynku, urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego lub wszelkich innych zmian w terenie. Organ wydający pozwolenie na budowę, wymaga aby projekt był na aktualnej mapie co celów projektowych. W interesie inwestora leży uaktualnienie mapy aby uniknąć problemów w dalszych etapach inwestycji.

 

Mapa do celów projektowych

08 lipca 2020
Mapka geodezyjna Osiek

ZADZWOŃ

Marek Sporysz geodeta uprawniony

WROĆ DO OFERT