więcej

X

Geodezja geoplan
Geodeta Oświęcim
Geodezja Zator
Geodezja Osiek

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Doliny Karpia” mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenia jednego miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 nowego przedsiębiorstwa i 1 miejsca pracy.

ZADZWOŃ

mgr inż. Marek Sporysz
Geodeta uprawniony Marek Sporysz
Geodeta Kęty

Dokumentacje do celów prawnych które tworzy geodeta

 • Podział działki
 • Wznowienie granic działek
 • Mapa do celów prawnych
 • Wykaz zmian dla ksiąg wieczystych
 • Obsługa prawna nieruchomości
 • Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów (aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków)

więcej

Marek Sporysz geodeta uprawniony

ZADZWOŃ

KONTAKT

- Usługi Geodezyjne -

GEOPLAN

ZADZWOŃ

Geodeta Oświęcim

Firma świadczy usługi w zakresie:

Geodeta Uprawniony - mgr inż. Marek Sporysz

nr uprawnień: 23221

Mapa do celów projektowych Osiek

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

 • Mapa do celów projektowych
 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Niwelacja techniczna
 • Cyfrowe opracowania kartograficzne
 • Pomiary uzupełniające

więcej

Prace realizacyjne

 • Tyczenie budynku i budowli
 • Geodezyjna obsługa budownictwa
 • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego: gazu, prądu, teletechniki, wody kanalizacji
 • Wykrywanie istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego terenu
Pomiary geodezyjne Oświęcim

W terenie wygląda to tak↓

Geodeta Andrychów
Geodeta Wadowice
Geodeta Zator
Geodeta Brzeszcze

Osiek, Oświęcim, Wadowice, Zator, Andrychów, Kęty i inne...

Szukasz geodety? Dobrze trafiłeś! →

KONTAKT

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN