Copyright 2020 GEOPLAN | Created by  Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne
Geodeta Marek Sporysz
Znajdź nas w mediach społecznościowych

KONTAKT

Szukasz geodety? Dobrze trafiłeś! →
Osiek, Oświęcim, Wadowice, Zator, Andrychów, Kęty i inne...
Geodeta Brzeszcze
Geodeta Zator
Geodeta Wadowice
Geodeta Andrychów

W terenie wygląda to tak↓

Pomiary geodezyjne Oświęcim
 • Tyczenie budynku i budowli
 • Geodezyjna obsługa budownictwa
 • Tyczenie sieci uzbrojenia podziemnego: gazu, prądu, teletechniki, wody kanalizacji
 • Wykrywanie istniejącej sieci uzbrojenia podziemnego terenu

Prace realizacyjne

więcej

 • Mapa do celów projektowych
 • Inwentaryzacja powykonawcza
 • Niwelacja techniczna
 • Cyfrowe opracowania kartograficzne
 • Pomiary uzupełniające

Geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

Mapa do celów projektowych Osiek

Geodeta Uprawniony - mgr inż. Marek Sporysz

nr uprawnień: 23221

Firma świadczy usługi w zakresie:

Geodeta Oświęcim

ZADZWOŃ

GEOPLAN

- Usługi Geodezyjne -

KONTAKT

ZADZWOŃ

Marek Sporysz geodeta uprawniony

więcej

 • Podział działki
 • Wznowienie granic działek
 • Mapa do celów prawnych
 • Wykaz zmian dla ksiąg wieczystych
 • Obsługa prawna nieruchomości
 • Dokumentacja do zmiany w ewidencji gruntów (aktualizacje i modernizacje ewidencji gruntów i budynków)

Dokumentacje do celów prawnych które tworzy geodeta

Geodeta Kęty
Geodeta uprawniony Marek Sporysz
mgr inż. Marek Sporysz

ZADZWOŃ

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

 

 

Operacja pn. „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie innowacyjnych usług geodezyjno-kartograficznych na terenie Doliny Karpia” mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenia jednego miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: utworzenie 1 nowego przedsiębiorstwa i 1 miejsca pracy.

Geodezja Osiek
Geodezja Zator
Geodeta Oświęcim
Geodezja geoplan

X

więcej