WROĆ DO OFERT

geodeta Oświęcim, geodeta Kęty, geodeta Brzeszczeny

ZADZWOŃ

geodeta Oświęcim, geodeta Kęty, geodeta Brzeszcze, geodeta Zator
06 lipca 2020

Tyczenie

Tyczenie jest podstawową czynnością wykonywaną przez geodetę zaraz na początku każdej budowy.

Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie odbywa się po wcześniejszym geodezyjnym opracowaniu projektu zagospodarowania działki lub terenu. Podlegają mu obiekty budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę, a także przyłącza wody, prądu, gazu i teletechniki na podstawie odrębnych przepisów. Czynność ta ma na celu wskazanie w terenie (na działce lub obiekcie budowlanym) charakterystycznych punktów załamania obiektu a przede wszystkim głównych osi obiektu budowlanego, osie ścian lub inne jednoznacznie określone punkty i zastabilizowanie ich w sposób trwały lub tymczasowy. Oznacza to wyniesienie w terenie nowo zaprojektowanego obiektu i określenie jego położenia względem innych obiektów które są w sąsiedztwie, zgodnie z projektem budowlanym. Geodeta zakłada również repery robocze (punkty wysokościowe), w odniesieniu do których wyznaczany będzie poziom posadowienia budynku (najczęściej poziom posadowienia posadzki tzw. punkt zero). Wytyczenie położenia budynku dokumentowane jest  wpisem w dzienniku budowy oraz dołączany jest szkic tyczenia.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta  Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN