WROĆ DO OFERT

Marek Sporysz geodeta uprawniony

ZADZWOŃ

Wyznaczenie punktów granicznych
04 lipca 2020

Wznowienie znaków granicznych

Wznowienie znaków granicznych  ma zastosowanie tylko wtedy, gdy granice były już wcześniej ustalone lecz znaki graniczne zostały zniszczone lub zatarte. Na taką granicę musi istnieć dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków granicznych oraz wydana decyzja administracyjna zatwierdzająca jej przebieg w postępowaniu:

  • rozgraniczenia nieruchomości,

  • podziału nieruchomości,

  • scalenia i podziału nieruchomości,

  • scalenia i wymiany gruntów.

Jeśli w trakcie wznowienia znaków granicznych dojdzie do sporu wtedy strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy na drodze cywilnej.

Z czynności wznowienia znaków granicznych spisywany jest protokół w obecności zainteresowanych stron.

 

Znajdź nas w mediach społecznościowych

Geodeta  Marek Sporysz
Usługi geodezyjne

Copyright 2020 GEOPLAN