Copyright 2020 GEOPLAN | Created by  Radosław Fal - GEODEO.PL

Usługi geodezyjne
Geodeta  Marek Sporysz
Znajdź nas w mediach społecznościowych

Wznowienie znaków granicznych  ma zastosowanie tylko wtedy, gdy granice były już wcześniej ustalone lecz znaki graniczne zostały zniszczone lub zatarte. Na taką granicę musi istnieć dokumentacja pozwalająca na odtworzenie znaków granicznych oraz wydana decyzja administracyjna zatwierdzająca jej przebieg w postępowaniu:

  • rozgraniczenia nieruchomości,

  • podziału nieruchomości,

  • scalenia i podziału nieruchomości,

  • scalenia i wymiany gruntów.

Jeśli w trakcie wznowienia znaków granicznych dojdzie do sporu wtedy strony mają prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy na drodze cywilnej.

Z czynności wznowienia znaków granicznych spisywany jest protokół w obecności zainteresowanych stron.

 

Wznowienie znaków granicznych

04 lipca 2020
Wyznaczenie punktów granicznych

ZADZWOŃ

Marek Sporysz geodeta uprawniony

WROĆ DO OFERT